Box 3 in 2021

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Box 3 in 2021

Er vinden wat wijzigingen plaats:

Materieelrechtelijke wijzigingen:

Het heffingsvrij vermogen wordt € 50.000 per persoon.

Voor fiscaal partners wordt het dus € 100.000

De 2e schijf start bij € 100.000

De 3e schijf start bij € 1.000.000

Het tarief wordt 31%.

Formeelrechtelijke wijzigingen:

Er komt een beschikking rendementsgrondslag als iemand meer dan

€ 31.340 heeft aan vermogen, of meer dan € 62.680 bij fiscaal partners.

Boven deze bedragen geldt dus wel een aangifte plicht. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de toeslagen.  Voor de huurtoeslag zijn de genoemde bedragen van toepassing die op deze beschikkingen vermeld zijn.

Een persoon heeft dus alleen recht op huurtoeslag als zijn vermogen lager is dan € 31.340

Er komt ook een beschikking voor de groene beleggingen. Er gelden daar voor maximale vrijstellingen.

De gemaakte verdeling van de vermogens voor BOX 3 via de aangifte inkomstenbelasting bij fiscaal partners is bepalend voor de bedragen die op de beschikkingen vermeld worden.

Groene Beleggingen

In 2021 kan je tot € 60.229 belastingvrij sparen en/of beleggen als je alleenstaand bent.

Voor fiscaal partners is het € 120.858.

Let op: het telt wel mee voor de vermogensgrens van de huurtoeslag.

In 2020 was het nog € 59.477

Boven op de vrijstelling van de groene beleggingen komt ook nog de normale vrijstelling van € 50.000 voor alleenstaanden en € 100.000 voor paren.

Let op voor de huurtoeslag gelden lagere bedragen.

Fiscaal partners kunnen dus bij elkaar € 220.858 aan vrijstellingen hebben, en alleenstaanden de helft daarvan.

Het andere voordeel van de groene beleggingen is, dat het ook nog een extra heffingskorting oplevert van 0.7% van het bedrag dat je aan groene beleggingen hebt over een maximum van € 120.858 voor fiscaal partners wat nog een voordeel oplevert van ca € 846.

Voor alleenstaande is dat weer de helft daarvan.

Het bijkomende voordeel is natuurlijk dat je goed bezig bent voor het Milieu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *