Betaling achterstand

Betaling achterstand procedure

Betaling achterstand

Procedure

 

Helaas ben ik genoodzaakt steeds strakker om te gaan met betalingsachterstand. Ik heb nogal wat geleerd van andere ondernemers die hier al het nodige leergeld voor betaald hebben.

 

Betalingstermijn

 

Ik vraag je mijn declaratie te betalen binnen twee weken.

 

Eerste herinnering

 

Mocht het niet lukken dan krijg je een vriendelijke herinnering. Je kunt het vergeten, je kan het even niet betalen, het kan altijd een keer gebeuren. Betalingstermijn is 7 dagen.

 

Tweede herinnering

 

Als het nog niet gelukt is binnen 7 dagen, dan krijg je nog een vriendelijke tweede herinnering. De kosten hiervan bereken ik door in mijn eerstvolgende declaratie.

 

Tevens laat ik je weten dat ik bij een onverhoopte volgende derde herinnering je in gebreke zal stellen. Dat betekent dat je alle verdere kosten van incasso moet betalen. Die zijn in beginsel 15% van de hoofdsom met een minimum bedrag van € 40.

 

Daarnaast wordt er wettelijk rente berekend over de periode nadat de betalingstermijn overschreden is tot aan het moment van betaling van 8%.

 

Voor alle incasso-kosten geldt het huidige btw tarief van 21%.

 

Vanaf de tweede herinnering kan ik je in de toekomst alleen nog van dienst zijn als je vooruit betaalt.

 

Derde herinnering

 

Aanvang van de incasso procedure. Je krijgt nog een paar dagen om de alle rekeningen inclusief gemaakte kosten te betalen. Wanneer ook deze betalingstermijn wordt overschreden stel ik je in gebreke en schakel ik direct mijn deurwaarder in. Na 3 kansen is het me welletjes.

 

Mijn kosten van correspondentie en overleg tot aan de incasso-procedure bereken ik door voor € 25 per uur met een minimum bedrag van € 25.

Deze komen te vervallen zodra het incasso traject in werking treedt om zo dubbele kosten te voorkomen.

 

Zekerheid

 

Een van de zekerheden die ik vraag van de opdrachtgever is het recht van retentie. Dit houdt in dat alle spullen zoals bankafschriften, facturen en dergelijke achtergehouden worden zolang er nog niet betaald is.

 

Als men het hier niet mee eens is, dient men vooruit te betalen of op tijd de rekeningen te betalen zoals dat gewoon is in het economisch verkeer.

 

 

Conclusie 

 

Het is voor beide partijen vervelend als het allemaal zover moet komen.

 

Betaal problemen

 

Voor onvoorziene  omstandigheden kan er een afspraak gemaakt worden voor een betalingsregeling. Ik doe dit alleen wanneer het betaalprobleem tijdig en eerlijk aangegeven wordt. Ik geef geen betalingsregeling als blijkt dat het betaalprobleem is veroorzaakt door gemaakte verkeerde prioriteiten of uit gemakzucht.

 

Een betalingsregeling is kortstondig, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden om aan de betaling te kunnen voldoen.

 

Je krijgt een bevestiging van wat we hebben afgesproken. Mochten de afspraken niet nagekomen worden, dan zal ik tot onmiddellijke incasso overgaan met de daarbij horende kosten als consequentie waar je aansprakelijk voor bent.

 

Ik ben altijd bereid om met je naar een oplossing te zoeken, zolang ik netjes behandelt wordt.

 

Betaal problemen bij aanvang van dienstverlening

 

Indien er al betalingsproblemen zijn bij andere instanties (zoals bij Belastingdienst) of als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject, wordt de dienstverlening alleen verricht bij vooruitbetaling tenzij er een afspraak mogelijk is voor één of andere borgstelling.