AOW en Pensioen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

AOW en Pensioen

Op de pensioengerechtigde leeftijd kunnen er  6 manieren zijn van inkomen:

AOW

Pensioen via werkgever/werknemer opgebouwd

Lijfrentes als aanvullende pensioen

Spaargeld

Overwaarde huis

Langer doorwerken

Het goede nieuws is dat op de pensioen gerechtigde leeftijd er geen premie AOW meer betaald hoeft te worden.

Hierdoor is het bruto-inkomen dat men nodig heeft, lager om op hetzelfde netto inkomen uit te komen.

AOW krijgt iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft.

Via de site:

Mijn pensioen overzicht kan men zien wat er al opgebouwd is.

De omkeerregel is bij de lijfrente van toepassing:

Premies zijn aftrekbaar als er een pensioengat is, maar de uitkering wordt belast.

Door het lagere belasting tarief op pensioengerechtigde leeftijd, levert dit financieel voordeel op.

Via de site:

rekenhulp lijfrentepremie kan men de jaarruimte berekenen als er in het zoekvenster  rekenhulp jaarruimte wordt ingetikt..

De lijfrente kunnen ondergebracht worden bij een verzekeringsmaatschappij of op een geblokkeerde bankrekening.

Op de site:

Pensioenkijker

kan men zien op welke leeftijd men AOW krijgt.

Als men meer geld nodig heeft kan men ook het huis verkopen en in een huurhuis gaan wonen.

De maandelijkse besparing:

Geen OZB en waterschapslasten

Geen woonhuisverzekering

Geen eigen woning forfait

De maandelijkse kosten::

huur

Over de rente die ontvangen wordt over het banksaldo moet wel 1,2% vermogensbelasting (Box 3) betaald worden, wat de renteopbrengst verminderd.

Het is verstandig om per rekeninghouder niet meer dan € 100.000 per bank te hebben, vanwege de grens van het depositogarantiestelsel.

Wordt vervolgd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *