0 min. leestijd

Redenen voor ongunstig belastingaangifte resultaat

Redenen voor ongunstig belastingaangifte resultaat

Meestal wordt er vergeleken met een vorig jaar.

Oorzaken:

 

Sterk veranderend inkomen

Minder aftrekposten

Jongste kind is in 2014 12 jaar geworden

Mnder algemene heffingskorting voor partner zonder inkomsten.  Afbouw gaat komende jaren door.

Eigenwoningforfait is van 0,7 naar 0,75%  gegaan.

Geen aftrek onderhoud kinderen meer jonger dan 21 jaar.

Alleenstaande ouderkorting is afgeschaft.

 

Verzamelinkomen valt daardoor hoger uit. Dus ook de hoeveelheid belasting die je betaald!