1 min. leestijd

Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

De implementatietermijn wordt verlengd tot 1 januari 2018. In deze periode worden geen boetes en naheffingen opgelegd, behalve aan kwaadwillende.

De Belastingdienst gaat een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en niet kan.

Het kabinet onderzoekt of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk.

01-01-2018

 

Toelichting:

Het beste is om alle drie voorwaarden van plaatje 1 te vermelden in een overeenkomst van opdracht.

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan wordt, bijvoorbeeld: er is sprake van loon loopt men al risico dat het anders beoordeeld kan worden.

In dat geval overleg plegen met de Belastingdienst en je standpunt voorleggen, als je dan nog steeds vindt dat er geen sprake is van een dienstverband.

Bij een dienstverband is de opdrachtgever namelijk verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van premies en Belastingen!

hoe-werkt-de-wet-dba