1 min. leestijd

Wanneer is het een onbelaste vrijwilligersvergoeding en wanneer is het belast loon?

Wanneer is het een onbelaste vrijwilligersvergoeding en wanneer is het belast loon? 

Vrijwilligersvergoeding

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Bron: Belastingdienst

Toelichting op deze informatie:

  • Voorbeeld: als je 100 uur werkt voor € 2 per maand moet er mogelijk loonheffing worden ingehouden, want het bedrag is meer dan € 150, namelijk € 200.
  • Vaak kan dat via een IB47 formulier door werkgever aangegeven worden..

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt (dus zonder onkostenvergoedingen), dan zijn deze onbelast.

De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven.

Let op:

Je mag geen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die vennootschapsbelasting betaald of daarvan is vrijgesteld.

Je mag de werkzaamheden ook niet doen voor je beroep. Als de beloning marktconform is dat is het namelijk geen vrijwilligerswerk meer. Bijvoorbeeld als je een contract hebt, mag je niet onbelast voor minder geld gaan werken onder het mom van vrijwilliger.