Voor de zelfstandige aftrek en de startersaftrek en de oudedagsreserve is bijhouden van een urenadministratie noodzakelijk.

Het urencriterium is 1225 uur.
Het gaat hierbij om directe en indirecte uren.
De uren kan je bijvoorbeeld bijhouden in een Excel overzicht waarbij de datum, de begin en eindtijd, de activiteit en het totaal aantal uren bijgehouden wordt.
Dit kan je verder ondersteunen met je agenda en je gefactureerde uren.

 Let op: Het urencriterium geldt per activiteit.

Voorbeeld:
Als iemand voor 20 uur werkt in een muziekwinkel als zelfstandige en daarnaast nog 20 uur in de bouw werkt als zelfstandige dan wordt het bijna onmogelijk om aan het uren criterium te voldoen. Gemiddeld moet je toch minimaal 25 uur per week per activiteit aan kunnen tonen. Houd daarbij rekening met vakanties, wat het gemiddelde naar beneden brengt. M.a.w. je komt dan snel onder die 1225 uur.

Verder geldt nog bij de ondernemersaftrekposten:

  1. Het moet gaan om natuurlijke personen die ondernemer zijn.
  2. Te totale beschikbare werktijd moet voor meer dan 50% aan die onderneming besteed zijn.


De zelfstandige aftrek is in 2016 € 7280 en de startersaftrek is € 2.123

De startersaftrek mag je drie keer toepassen in de eerst 5 jaar van je ondernemerschap.

Dus:
Wanneer recht op startersaftrek?
Er mag gebruik gemaakt worden als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
Er is in het aangiftejaar recht op zelfstandige aftrek.
In de voorgaande 5 jaren was er minimaal 1 jaar geen eigenonderneming.
In de voorgaande 5 jaren is er niet meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de startersaftrek

Voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die een onderneming gaat beginnen geldt de 800 uren eis.
Dat is bedoeld om de arbeidsparticipatie te bevorderen.

Een bijkomend voordeel van het in aanmerking komen van de zelfstandige aftrek is dat door het belastbaar inkomen een stuk lager wordt, waardoor allerlei inkomensafhankelijke regelingen gunstiger uitvallen.

Bijvoorbeeld:
Een hogere toeslag (huur en kinderopvang)
Meer zorgtoeslag.
Gesubsidieerde rechtsbijstand.

Ook bij weinig winst en veel uren is er zelfstandige aftrek mogelijk. Als dat echter een paar jaar aanhoudt kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van een hobby. De zelfstandige aftrek kan doordoor achteraf teruggedraaid worden met de daarbij behorende sancties.

Als de zelfstandige aftrek groter is dan de winst, dan mag het restant gereserveerd worden  voor de 9 jaren die daarna komen. Op die manier heb je later nog een leuke aftrekpost.

Zodra de AOW leeftijd wordt bereikt worden de ondernemersaftrekposten gehalveerd. (Dit komt omdat een AOW-er minder belasting betaald.)

Bij zwangere ondernemers worden 16 zwangerschapsweken fictief aangemerkt als gewone werkweken, waar door de 1225 uur toch gehaald kunnen worden.