Page content

Scholingsuitgaven toch behouden in 2019!

Scholingsuitgaven toch behouden in 2019!

 

De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 nog bestaan. Dat staat te lezen in de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening.

In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden. 

Het kabinet is van plan om de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven vanaf 2020 om te vormen tot een gerichte uitgavenregeling. In 2019 is

€ 7,25 miljoen beschikbaar om een begin te kunnen maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen.

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd met de brief Leven lang ontwikkelen. 

Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, wordt in een nota van wijziging de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel gehaald. Deze maatregel wordt op een later moment opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in een kamerbrief.

 

Samengevat:

 

Bijdrage scholingsaftrek
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën. In 2019
blijft namelijk de fiscale scholingsaftrek nog behouden.

 

Uitgaven

1. Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor
scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening.

In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden en daarom een
is overboeking naar Financiën noodzakelijk.

2. Deze kasschuif is nodig om in 2019 uitvoering te geven aan het beleid voor een leven lang ontwikkelen.

3. Regeling Praktijkleren is incidenteel in 2019 met € 19,5 miljoen verlaagd ter dekking van de

tegenvaller op de leerling- en studentenramingen de studiefinancieringsraming;

 

 

Franciscus-Ockhuisen
Ik ben geboren in Amsterdam.Inmiddels veel ervaring opgedaan met financiële administraties in Utrecht.Sinds 1-7-2011 ben ik eigenaar van Administratiekantoor Hulp en Gemak, waar ik de oprichter van ben.Ik ben gespecialiseerd in het helpen van particulieren en ZZP-ers bij hun boekhouding en Belastingzaken.Ik ben ook mede oprichter van de ondernemerscoöperatie DOK030 UA die sinds 1-10-2014 geopend is.In mijn vrije tijd hou ik me bezig met filosofie en met reizen naar landen met veel natuur en dieren.

Comment Section

0 reacties op “Scholingsuitgaven toch behouden in 2019!

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.