1 min. leestijd

Optimaliseren in 2018

Optimaliseren in 2018

 

De volgende vier items zijn te optimaliseren:

  1. Saldo eigen woning
  2. Grondslag sparen en beleggen
  3. Persoonsgebonden aftrekposten
  4. Dividend belasting

 

Het voordeel van optimaliseren is dat het in bepaalde gevallen veel geld op kan leveren.

Soms levert het een grotere heffingskorting op of rond de € 45 die je niet meer hoeft te betalen.

Met alleen wat uit proberen lukt het niet altijd om dit resultaat te krijgen.

 

De persoonsgebonden aftrekposten zijn te verdelen in 8 items:

 

De persoonsgebonden aftrekposten zijn te verdelen in:
1.) Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
2.) Verliezen op beleggingen in durfkapitaal (aangifte IB 2018 voor het laatst);
3.) Specifieke zorgkosten;
4.) Tijdelijk verblijf thuis (weekenduitgaven) voor gehandicapten;
5.) Studie- en scholingsuitgaven;
6.) Uitgaven voor monumentenpanden (aangifte IB 2018 voor het laatst);
7.) Aftrekbare giften;
8.) Restant persoonsgebonden aftrek uit voorgaande jaren.
Veel voorkomende niet aftrekbare kosten specifieke zorgkosten:
1.) Verplicht eigen risico;
2.) Vrijwillig eigen risico;
3.) Eigen bijdrage Zvw
4.) Eigen bijdrage Wmo*;
5.) Eigen bijdrage Wlz*;
6.) Hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (denk bijv. aan brillen; lenzen en ooglaserbehandelingen);
7.) Hulpmiddelen ter ondersteuning van het loopvermogen (denk bijv. aan rollators, krukken, rolstoelen en scootmobielen**);
8.) Aanpassingen aan, in en om de woning of aanhorigheid daarvan.
* De eigen bijdrage Wmo en Wlz gaat vaak via het CAK. In de volksmond wordt dit daarom ook wel eigen bijdrage CAK genoemd. Ook deze eigen bijdrage aan het CAK is niet aftrekbaar.
** Als de afschrijving van een scootmobiel in 2014 is gestart, en er wordt afgeschreven over de maximale 5 jaar, dan is 2018 het laatste jaar waarin het restant van de afschrijving van de scootmobiel kan worden opgevoerd.
Veranderingen in 2018
Druk op de volgende link: