Jaaropgaaf 2020

Jaaropgaaf 2020

De meeste jaaropgaven ontvang je via een werkgever of een uitkeringsinstantie.

Het volgende moet erop staan:

Vermeld moet zijn of de loonheffingskorting wel of niet toegepast is.

Die mag maar bij een jaaropgaaf vermeld worden als toegepast.

Deze korting bestaat maximaal uit 6 heffingskortingen, te weten:

1. de algemene heffingskorting
2. de arbeidskorting (niet bij een uitkering)
3. de jonggehandicaptenkorting
4. ouderenkorting  
5. alleenstaande ouderenkorting
6. levensloopverlofkorting

Verder zijn vermeld:

Het jaar waar het loon op betrekking heeft.

Het loon dat je ontvangen hebt over dat jaar. Dit heeft fiscaal loon.

De ingehouden belastingen en premies. Ook wel voorheffingen genoemd.

Ook wel loonheffing of loonbelasting/volksverzekeringen genoemd.

Deze worden verrekende met het te betalen of ontvangen bedrag van je aangifte

De arbeidskorting als het inkomsten zijn uit tegenwoordige arbeid.

Ook kan de levensloopverkorting vermeld zijn als die van toepassing is.

Die bedragen moeten namelijk ingevuld worden bij het aangifte doen.

De eventuele onbelaste vergoeding (en) zoals een reiskostenvergoeding.

Dit laatste is niet verplicht voor een werkgever om het op de jaaropgaaf te vermelden.

Het hangt samen met de reisaftrek als je met het openbaar vervoer zou reizen.

Iemand anders moet je vervoerd hebben, wil je in aanmerking komen voor reisaftrek.

Let dus op: als je je zelf vervoerd met een openbaar vervoer fiets, dan geldt daar geen reisaftrek voor.

Als de reisaftrek hoger is dan de onbelaste vergoeding, dan heeft het zin om de reisaftrek in je aangifte in te vullen. Voor het verschil tussen reisaftrek en vergoeding, heb je dan nog een aftrekpost op je inkomen zodat je minder belasting betaald.

Voorwaarden reisaftrek

Let op: Bij een reisafstand boven de 90 km geld een vergoeding van € 0.24 per km van de enkele reisafstand.

De werkgever of uitkeringsinstantie hanteert 3 verschillende tabellen om de loonheffing te berekenen.:

Witte tabel

Deze wordt gebruikt bij inkomen uit tegenwoordige arbeid.

Er is dat een bedrag ingevuld bij de arbeidskorting. Er wordt ook een bedrag aan Werkgeversheffing ZVW vermeld.

Groene tabel

Hierbij gaat het om inkomsten waar niet meer voor gewerkt wordt. Bijvoorbeeld een pensioen of een lijfrente-uitkering.

Hier ontbreekt dus de arbeidskorting.

Er is ook een bedrag vermeld voor de ZVW.

Tabel bijzondere beloningen

Deze tabel wordt gehanteerd voor gratificatie, vakantiegeld, 13e maand uitkering of een afkoop van

bijvoorbeeld vakantiedagen. De berekeningen voor de loonheffing is hierbij anders, zodat er meer of minder ingehouden kan worden, dan volgens de andere tabellen.