5 min. leestijd

Einde Jaar Tips 2020 i.v.m. 2021

Einde Jaar Tips 2020 i.v.m. 2021

Bij een vermogen in van meer dan € 50.000 voor een alleenstaande en bij € 100.000 voor fiscaal partners op 1 januari 2021 betaal je belasting in box 3 bij de belastingaangifte 2021, de zogenaamde vermogensbelasting. Onder die bedragen wordt er geen vermogensbelasting geheven, en die bedragen worden de vrijstellingsgrenzen genoemd.

Door op het einde van het jaar 2020 nog een uitgave van bijvoorbeeld € 20.000 te doen, bespaar je € 116 tot € 336 euro aan vermogensbelasting als je al boven de vrijstellingsgrens zit. Dus als je toch bijvoorbeeld die auto van plan was te kopen, dan is dit het goede moment.

Je kan ook geld besparen door bijvoorbeeld je zorgpremie vooruit te betalen.

Bovendien krijg je nog vaak een korting van je zorgverzekeraar. Het eigen risico blijft overigens ongewijzigd, namelijk een bedrag van € 385.

Verder kan je nog er voor zorgen dat de bedragen waar je nog recht op hebt, uitstelt tot het nieuwe jaar. Het kan gaan omdat je nog toeslag moet aanvragen of dat je nog een bedrag tegoed hebt van je werkgever of verzekeraar.

Je zou ook nog de giften in 2020 kunnen doen, samen met de giften van 2021.

Je hebt dan maar een keer de drempel, en je verminderd de vermogensbelasting.

Extra aflossen op je hypotheek

Je betaald dan minder belasting in box 3 en je hebt meer voordeel vanwege het feit dat de rente op je spaargeld lager is dan de hypotheekrente.

Schulden aflossen van persoonlijke leningen

Hierdoor betaald je minder rente over de schulden, en tevens verlaag je je vermogen door het geld nu uit te geen zodat je in de volgende belastingaangifte minder vermogensbelasting betaald.  Pas boven de grens van € 3100 voor alleenstaanden en van € 6200 voor fiscaal partners, kan je de schulden van je vermogen aftrekken.

Mensen met huurtoeslag moeten rekening houden met het feit dat schulden onder de genoemde bedragen niet je vermogen verlagen, waardoor je het risico kan lopen om geen huurtoeslag te ontvangen als je dacht dat het wel zo was.

Groene beleggingen

Tot een bedrag van maximaal € 60.429 voor alleenstaanden of van € 120.858 voor fiscaal partners is vrijgesteld op 1 januari 2021.

Verder ontvang je nog een extra belasting korting voor groen beleggen.

Voor de vermogenstoets van de huurtoeslag tellen deze bedragen aan spaartegoeden van groene beleggingen wel weer mee.

Contant geld opnemen

Je kan tot een bedrag van € 551 per persoon contant opnemen. Het kan dus nog een kleine besparing opleveren op je box 3 belasting. De vrijstelling geldt dus ook voor de spaarpot van de kinderen.

Giften aftrek via periodieke overeenkomst

Je kan je giften voor 5 jaar vastleggen tussen jou en het goede doel. Je hebt dan geen last van de drempel.

Overeenkomst periodieke giften regelen

Iemand die veel belasting betaald heeft hierbij natuurlijk meer voordeel dan iemand die weinig belasting betaald, zoals een AOW gerechtigde.

Jaar voor AOW leeftijd

Het besten kan je de aftrekposten zoals giften regelen in het jaar dat je nog geen AOW leeftijd hebt. In dat jaar kan je meer aftrekken.

Fiscaal partners kunnen de aftrekposten ook schuiven naar degene met het hoogste inkomen.

Scholingskosten in 2021 voor het laatst

Als je een opleiding wil gaan volgen onder begeleiding dan kan je die het beste nog in 2021 doen. Dat zijn kosten waarbij je het doel hebt om je te verbreden, met het doel om geld te verdienen met een ander toekomstig beroep.

Er is wel een drempel van € 250

Regels voor aftrek scholingkosten

Studie uitstellen tot 2022

Vanwege de subsidieregeling STAP-budget (STimulans Arbeidsmarkt Positie) die per

1-1-2022 ingaat.

Subsidie regeling STAP-budget

Let op: maximum budget STAP in 2022

Waarschijnlijk kan slechts 1% van de Nederlanders van de STAP subsidie gebruik maken. Wees er dan in 2022 dus snel bij.

In 2021 loop je het  risico niet dat je te laat bent met je aanvraag van de STAP subsidie, want je kan de studiekosten gewoon aftrekken in je aangifte..

Mensen met een laag inkomen kunnen echter vaak niks aftrekken. Met de subsidie valt dit nadeel weg. Ze krijgen gewoon tot maximaal € 1000 vergoed.

In 2020 nog je studie betalen

In 2021 kan je 3% minder aftrekken t.o.v. 2020 na aftrek van drempel van € 250 vanwege andere belastingtarieven. Dus in het jaar 2020 kan je meer aftrekken.

Bovendien kan je bij een dure studie in 2020 nog tot € 30.000 aftrekken terwijl dat in 2021 verlaagd is tot € 15.000.

Bij een dure studie kan je die beter aanschaffen in 2021 omdat je dan nog tot € 15.000 per jaar mag aftrekken. Met de STAP subsidie wordt tot een maximum van € 1000 per jaar vergoed wat dus minder voordelig is.

Betaal je dit bedrag van ca € 15.000 in 2020 nog vooruit voor een studie die je in 2021 gaat doen,  dan heb je nog een flinke studie aftrekpost in je aangifte van 2020, en wellicht ook betaal je ook  minder vermogensbelasting door deze grote uitgave.

Bent u jonger dan 30 en zit u in de ‘standaardstudieperiode’? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van niet meer dan 5 jaar waarin u vooral studeert en geen volledige baan kunt hebben. Dus dan zeker in 2021 betalen.

Ben je een ondernemer?

Zijn de studiekosten niet bedoeld om je te verbreden met het doel om een ander toekomstig beroep te kiezen, maar bedoeld zijn om je vak bij te houden.

Dan is het mogelijk om die kosten binnen je bedrijf als scholingskosten op te voeren.

Je hebt dan geen last van een drempel van € 250 en je kan dan meer aftrekken, zoals reis- en verblijfskosten en kosten van vakliteratuur, wat bij de normale studiekosten aftrek uitgesloten is.

Cafetariasysteem

Een werknemer kan bij zijn werkgever informeren of hij zijn nettoloon mag omzetten in een belastingvrije vergoeding of verstrekking voor de opleiding. Dat levert meer op dan de aftrekpost via je eigen aangifte. Zolang het maar gaat om bij te blijven in je eigen vakgebied, of om je daarin door te ontwikkelen is het toegestaan. Het hoeft niet direct van belang te zijn voor het werk wat je op dat moment doet bij je werkgever.

Electrisch auto leasen

Elke jaar gaat de bijtelling omhoog. Als je dit jaar de auto aanschaft in plaats van in 2021 dan scheelt je dan 4% over de waarde van de cataloguswaarde. Je kan daar 5 jaar lang van profiteren. De auto moet wel voor 1 januari op je naam gezet worden. Doe het anders in 2021 op tijd, want er kunnen bij het aankopen van een auto op het eind van het jaar wachttijden zijn zodat je dan niet van het voordeel gebruik kan maken. Ook dan scheelt het je weer 4% 5 jaar lang.

Levensloopregeling eindigt op 1 november 2021

Soms is het gunstig om al wat in 2020 op te nemen bijvoorbeeld omdat je in 2020 minder belasting betaald dan in 2021.

In verband met de Inkomsensafhankelijk combinatiekorting (IACK) is het soms gunstig om een deel van de levensloopregeling al in 2020 op te nemen. Het kan extra veel IACK opleveren. Het kan meer dan € 1000 schelen.

Rekenhulp Inkomens afhankelijke combinatie korting

Levenslooptegoed opnemen verhoogd wel je belasting vermogen in box 3 als je het niet voor 1 januari gebruikt en als je boven de vrijstelling zit. Dan kan tot € 176 schelen als je heel veel vermogen hebt.

Als je in 2021 de AOW-leeftijd bereikt dan kan het gunstig zijn om het dan uit te laten keren vanwege het lagere belastingtarief wat dan geldt.

Belastingaangifte nog mogelijk vanaf het jaar 2015

Tot 31 december kan je nog de aangifte doen over het jaar 2015. Mocht je nog een teruggaaf verwachten, dan is er haast bij.

Je kan altijd nog reageren op dit artikel als je nog meer tips weet.