2 min. leestijd

Wat zijn de consequenties van een latere AOW leeftijd?

Wat zijn de consequenties van een latere AOW leeftijd?

 

Weet u wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Vanaf dat moment hebt u ook te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2013 verandert ieder jaar de AOW-leeftijd. Kijk in de tabel hieronder wanneer u de AOW-leeftijd bereikt.

Uw geboortedatum Jaar waarin u  AOW krijgt Leeftijd waarop uw  AOW-uitkering ingaat
voor 1 januari 1948 2012 65
na 31 december 1947  en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand
na 30 november 1948  en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden
na 31 oktober 1949  en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden
na 30 september 1950  en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden
na 30 juni 1951  en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952  en voor 1 januari 1953 2018 66
na 31 december 1952  en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953  en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden
na 30 april 1954  en voor 1 januari 1955 2021 67

Bron Belastingdienst

De verhoging van de AOW leeftijd is noodzakelijk omdat de beroepsbevolking krimpt en het aantal 65-plussers toeneem

Bent u geboren op of na 1 januari 1955?

Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar.

Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt.

 

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

 

Langer premie betalen:

Mensen tussen de 65 en de nieuwe AOW leeftijd moet AOW-premie betalen.

De leeftijdsgrens voor de premieplicht schuift dus mee met de leeftijdgrens van de AOW.

 

Compensatie (Oplossingen)  voor mensen met een laag vermogen en inkomen om het AOW gat op te vangen.

 Er is een overbruggingsuitkering tot het jaar 2018 voor mensen met een inkomen dat lager is dan 150% van het wettelijk minimumloon en/of een vermogen dat lager is dan de Box 3 vrijstellingsgrens die elk jaar aangepast wordt.

Het inkomen van de aanvrager en van de eventuele partner worden samen genomen en moeten dus onder de 150% zitten van het wettelijk minimum loon..

 

In 2017 is die grens € 25.000 en voor fiscaal partners is dat € 50.000.

Bezittingen voor eigen gebruik zoals de auto of de inboedel tellen niet mee als vermogen.

De overbruggingsregeling stopt in 2018.

De leeftijdsgroep die dan 65 jaar wordt zou genoeg tijd hebben gehad om zich op de latere AOW leeftijd voor te bereiden door te sparen of door het naar voren halen van een aanvullend pensioen.

 

Voor mensen die onder het sociaal minimum dreigen te komen kunnen een beroep doen op de (bijzondere) bijstand.