Checklist Belastingaangifte 2019

Handig om het al voor te bereiden!

Checklist Belastingaangifte 2019

 

Ik heb hieronder op een rij gezet wat u in ieder geval nodig hebt. De lijst is niet uitputtend maar het helpt u wel een eind op weg. Veel succes!

 

 • Aangifte vorig jaar
 • Werk en pensioen (jaaropgaven)(eventueel salarisstroken december 2019)
 • Lijfrente-uitkeringen/Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Nevenwerkzaamheden of ter beschikking stellen vermogensbestanddelen
 • Eigen woning (WOZ-waarde (voor aangifte jaar 2019 W.O.Z-waarde op  1-1-2018, dus altijd een jaar terug) en Schuld/betaalde rente overzicht van  Hypotheekverstrekker op 31-12)
 • Als je aannemelijk kan maken dat WOZ-waarde meer dan 15% te hoog is t.o.v. de werkelijke waarde, ga dan binnen 6 weken na bericht in bezwaar. Een lage WOZ-waarde is bij een erfenisbelasting gunstig.
 • Lijfrentepremie (pensioen aangroei 201 (A-factor) en loongegevens 2019 voor berekening jaarruimte 2019).
 • Lijfrente premies zijn sinds 2011 alleen aftrekbaar als ze ook in het betreffende aangifte jaar  betaald zijn.
 • Ontvangen alimentatie
 • Betaalde alimentatie
 • Giften aan goede doelen met A.N.B.I-status/periodiek giften , vastgelegd bij een notaris, A.N.B.I-status niet altijd verplicht.
 • Sparen en beleggen: kopieën bank dagafschriften met saldi 1 januari  of 31-12. 
 • Machtigingscode (op de aangiftebrief van de Belastingdienst) voor de invuller.
 • (of de machtigingscode via de post door de Belastingconsulent aangevraagd)
 • Voorlopige aanslagen (betaald en ontvangen) en verzoek om aangifte te doen (kloppen de bankgegevens nog?)
 • Werkelijk reiskosten bezoek arts
 • Overzicht ziektekosten in verband met eigen bijdragen uit de aanvullende verzekeringen.
 • Overzicht overige ziektekosten - De eerste € 385 (eigen risico 2019) worden niet vergoed in de basisverzekering en zijn ook niet aftrekbaar voor de belasting. Het eventueel vrijwillig verhoogde eigen risico wordt ook niet vergoed.
 • Overzicht verplicht eigen risico (€ 385’
 • Overzicht zelf genomen eigen risico.
 • Alle correspondentie die je van de Belastingdienst ontvangen hebt.
 • Voorlopige aanslagen I.B. en Z.W.V 2018/2019
 • Beschikkingen van de Toeslagen        2018/2019
 • Saldi van de overige vorderingen en schulden per 1-1-2019 (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen)
 • Dieet voorschrift (en ) van  arts of specialist.
 • Geen recht op studiefinanciering: betaalde studiekosten

 

 

 


Voor ondernemers ook:

Dit is een aanvulling op de checklist voor particulieren.

Als ondernemer  dien je  dus ook de bovenstaande checklist voor particulieren na te lopen i.v.m. het juist en volledig invullen van je Belastingaangifte.

Ben je al cliënt, dan beschikken we al over de meeste gegevens.

Kopieën jaaroverzichten van de zakelijke bank- of girorekening per 1-1-2019 en 31-12-2019 voor de balans.

Voor de boekhouding 1-1-2019 t/m 31-12-2019:

Een overzicht van de openstaande vorderingen  (debiteuren) per 31-12-2019.

Een overzicht van de waarschijnlijk oninbare vorderingen (dubieuze debiteuren);

Een overzicht van nog te factureren bedragen (exclusief B.T.W)  in 2019 n.a.v. verstrekte prestaties in 2019

Een overzicht van nog te betalen bedragen (exclusief B.T.W)  in 2019 n.a.v. afgenomen  prestaties in 2019 van leveranciers e.d..

Een gespecialiseerde totaallijst van de voorraad goederen per 31-12-2019.
De voorraad wordt gewaardeerd tegen de historisch kostprijs, of lagere marktwaarde, rekening houden met waardedaling wegens onbruikbaarheid, beschadigingen e.d.

Saldo van de kas per 31-12-2019.
Balans 2019
Resultatenrekening 2019
Grootboek 2019

Urenadministratie waaruit blijkt dat u minimaal 1.225 uur besteed heeft aan uw onderneming i.v.m. de zelfstandige aftrek e.d. De Belastingdienst kan u vragen in verband met controle, hiervan een lijst te overleggen.

Km administratie voor gereden zakelijke kilometers in 2019 met uw privé auto in verband met het opvoeren van de zakelijke kosten van 0,19 cent per km.

Overzicht van investeringen in verband met KIA Kopieën van facturen betreffende zakelijke investering  waarvan het bedrag exclusief B.T.W hoger of gelijk is aan€ 450.

Kleinschaligheid Investering  Aftrek (KIA) (geen 1225 uren-eis). Als je in 2019  minimaal € 2.301 (bestaande uit bedragen vanaf € 450 (exclusief B.T.W.), hebt geïnvesteerd, kan je maximaal 28% over die investering aftrekken. Boven de € 318.449 is de aftrekpost in 2019 nihil. Bepaalde bedrijfsmiddelen (zoals woonhuizen, dieren) zijn uitgesloten.;