Betalingskorting Voorlopige Aanslagen

De betalingskorting wordt berekend over de helft van het bedrag dat betaald moet worden.

Het gaat dus over de gemiddelde schuld over de hele betaalperiode. Het bedrag dat daaruit volgt wordt vermenigvuldigd met het percentage van de Invorderingsrente.

Vanwege de Coronacrisis is het rentepercentage 0.01% tot 1 januari 2022.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december  2021 verlaagd van 4% tot 0.01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Het heeft te maken met de Corona crisis om zo ondernemers tegemoet te komen. Het percentage van 0.01% geld voor een heel jaar.

Als je iets in 313 dagen moet betalen dan is het rentepercentage:

313/365 * 0.01 = 0,008575 %. Bij een belastingbedrag van € 10.000 wordt de rente

0,008575 * 10.000/2 = € 42,88

De betalingskorting is 10.000/2*0.01 =€ 0,50

Voor 313 dagen is dat: 313/365*0.50 = € 0.43

Dit wordt naar boven afgerond op € 1.

Het motto van het verhaal is dat het voor veel ondernemers die geen schuld hebben, het een tegenvaller is, dat als ze in één keer betalen, maar heel weinig betalingskorting krijgen.

Maar het voordeel is natuurlijk dat ze maar 0.01% rente betalen i.p.v. 4% op het moment dat ze wel een schuld hebben bij de Belastingdienst.

Je kan wel bezwaar maken tegen de betalingskorting als je denkt dat het anders is.

Je kan geen bezwaar maken tegen het rentepercentage van de Betalingskorting.

Belastingrente

Als de aanslag te laat kan worden vastgesteld, doordat de aangifte bijvoorbeeld niet juist of ontijdig is ingediend, is de belastingrente normaal gesproken 4%  en alleen voor de vennootschapsbelasting is het 8%.

In de periode van 1 juli tot 1 oktober 2020 is het voor de Inkomstenbelasting tijdelijk verlaagd tot 0.01%. Voor de andere belastingen was het een maand eerder verlaagd, dus vanaf 1 juni.

In de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 2021 geldt het 4% belastingrente tarief voor alle belastingen, dus ook voor de vennootschapsbelasting.

Tips over wat u moet doen als u uw bedrijf beëindigt:

  • de administratie van het bedrijf afsluiten
  • de jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken
  • na een eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen

Bron : Belastingdienst